Wandgestaltung im Radialsystem V - Bild1
 

Wandgestaltung im
Radialsystem V - New Space for The Arts

Berlin 2007